Красители

Характеристики
MB150GRL Мasbatch Красители
MB130BLK Мasbatch Красители
MB140BLK Мasbatch Красители
MB150BLK Мasbatch Красители
MB130WTB Мasbatch Красители
MB140WTB Мasbatch Красители
MB150WTB Мasbatch Красители
MB170WTB Мasbatch Красители
MB350WTB Мasbatch Красители
MB150RED Мasbatch Красители
MB150YEL Мasbatch Красители
MB150GRN Мasbatch Красители
MB150BLU Мasbatch Красители
MB150GRD Мasbatch Красители